Upravljanje bazom podataka

Service

Upravljanje bazom podataka

Jje da sami odredite kojim podacima treba upravljati u vašoj bazi podataka. Razvijamo baze podataka prema vašim zahtjevima kako bi vaši poslovni procesi bili optimalno mapirani i podržani. Za upravljanje vašim podacima razvijamo korisnička sučelja u obliku softvera ili web aplikacija. Podaci se razmjenjuju sa sistemima trećih strana putem interfejsa tako da su podaci dostupni tamo gdje su potrebni.

Prvi korak: kontaktirajte nas.

Samo nas kontaktirajte i recite nam nešto o svom projektu. Rado ćemo vas posavjetovati o opcijama implementacije i zajedno s vama dublje ući u temu.

CENTRALIZOVANO

100%

DISTRIBUIRANA BAZA PODATAKA

100%

ADMINISTRACIJA

100%

UI / UX BAZE PODATAKA

100%

Sistemi baze podataka klijent/server

Vaša baza podataka se može instalirati centralno na mreži ili web serveru tako da više korisnika može pristupiti istim podacima u isto vrijeme.
Vi kontrolišete prava pojedinačnih korisnika i zaposlenih putem administracije korisnika.

Dalji razvoj baza podataka

Baze podataka se mogu dalje razvijati prema vašim zahtjevima. Nove tabele, polja, upiti i evaluacije mogu se integrisati u postojeću bazu podataka.

Prijenos podataka

Uvozimo vaše trenutne podatke i pripremamo ih na način da vaš novi sistem baze podataka može nastaviti optimalno raditi s tim podacima.
Mogu se obraditi podaci sa širokim spektrom formata datoteka ili iz drugih baza podataka.

bs_BABosnian